Finance

Terminska pogodba

Terminska pogodba je pravni dogovor o nakupu ali prodaji finančnega instrumenta ali blaga na določen znesek in na določen datum. Pogoji terminskih pogodb so standardizirani, tako da se z njimi lahko trguje na borzah. Terminska pogodba se uporablja za varovanje posla, ki bo poravnan na prihodnji datum, ali za špekulacije o izidu prihodnjih dogodkov. Terminske pogodbe se obračunavajo kot izvedeni finančni instrumenti.