Finance

Založna knjiga

V knjigi delnic so navedene vse transakcije, povezane z delnicami podjetja. Navaja ime lastnika vsakega paketa delnic ter število delnic v lasti vsakega vlagatelja, vrsto kupljenih delnic ter datum vsakega nakupa in vplačani znesek. Poslovni sekretar ga redno posodablja, tako da ga prilagodi za vso prodajo in nakup delnic.