Finance

Vrste računovodstva

Obstaja več vrst računovodstva, ki segajo od revidiranja do priprave davčnih obračunov. Računovodje so ponavadi specializirani za eno od teh področij, kar vodi do različnih spodaj navedenih kariernih poti:

  • Finančno računovodstvo. To področje se nanaša na združevanje finančnih informacij v zunanja poročila. Finančno računovodstvo zahteva podrobno poznavanje računovodskega okvira, ki ga uporablja bralec računovodskih izkazov podjetja, kot so splošno sprejeta računovodska načela (GAAP) ali mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP). Če pa je podjetje v javni lasti, zahteva poznavanje standardov, ki jih je izdal vladni organ, odgovoren za poročanje javnih podjetij v določeni državi (na primer Komisija za vrednostne papirje in borzo v ZDA). V finančnem računovodstvu je vključenih več kariernih poti. Obstaja posebnost zunanjega poročanja, ki običajno vključuje podrobno poznavanje računovodskih standardov. Obstaja tudi skladba krmilnika,ki zahteva kombinirano znanje finančnega in upravljavskega računovodstva.

  • Javno računovodstvo . To področje preučuje računovodske izkaze in podpira računovodske sisteme družb strank, da bi zagotovilo, da računovodski izkazi, ki jih sestavijo stranke, pravično predstavljajo njihove finančne rezultate in finančni položaj. To področje zahteva odlično poznavanje ustreznega računovodskega okvira, pa tudi zahtevno osebnost, ki se lahko po potrebi poglobi v odjemalske sisteme. Karierna pot je napredovanje na različnih položajih revizijskega osebja, da postanemo revizijski partner.

  • Državno računovodstvo . To polje uporablja edinstven računovodski okvir za ustvarjanje in upravljanje skladov, iz katerih se izplačujejo denarna sredstva za plačilo številnih izdatkov, povezanih z opravljanjem storitev s strani vladnega subjekta. Vladno računovodstvo zahteva tako različen nabor spretnosti, da so računovodje na tem področju specializirani za celotno kariero.

  • Forenzično računovodstvo . To polje vključuje rekonstrukcijo finančnih informacij, kadar ni na voljo celotnega sklopa finančnih evidenc. Ta sklop spretnosti je mogoče uporabiti za rekonstrukcijo evidenc uničenega podjetja, za rekonstrukcijo lažnih evidenc, za pretvorbo računovodskih evidenc na denarni osnovi v časovne razmejitve itd. Ta kariera ponavadi privlači revizorje. Običajno gre za svetovalni položaj, saj le malo podjetij potrebuje storitve sodnega računovodje s polnim delovnim časom. Verjetneje je, da bodo tisti na tem področju vključeni v zavarovalništvo, pravno podporo ali v okviru posebne prakse revizijskega podjetja.

  • Upravljalno računovodstvo . To področje se nanaša na postopek zbiranja računovodskih informacij za notranje operativno poročanje. Vključuje področja, kot sta obračunavanje stroškov in ciljni izračun stroškov. Karierna pot na tem področju lahko sčasoma pripelje do delovnega mesta kontrolorja ali pa se razširi na številna posebna delovna mesta, kot so računovodja stroškov, računovodja, referent za obveznosti in plačnik.

  • Davčno računovodstvo . To področje se ukvarja z ustreznim upoštevanjem davčnih predpisov, davčnimi prijavami in davčnim načrtovanjem za zmanjšanje davčne obremenitve podjetja v prihodnosti. Obstaja več davčnih posebnosti, ki sledijo položaju davčnega upravitelja.

  • Notranja revizija . To področje se ukvarja s preučevanjem sistemov in transakcij podjetja za odkrivanje pomanjkljivosti nadzora, goljufij, odpadkov in slabega upravljanja ter poročanjem o teh ugotovitvah vodstvu. Kariera napreduje od različnih položajev notranjega revizorja do vodje notranje revizije. Na voljo so posebnosti, kot sta revizor informacijskih sistemov in okoljski revizor.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found