Finance

Finančni davek

Finančna bremenitev je skupna provizija, ki jo ima posojilojemalec za dostop in uporabo dolga. Dajatev nadomesti posojilodajalca za zagotavljanje sredstev posojilojemalcu. V bistvu gre za stroške izposoje denarja. Skupni stroški financiranja vključujejo naslednje:

  • Obresti na dolg

  • Provizije za posojilodajalce

  • Stroški vzdrževanja računa

  • Pozne pristojbine

Znesek finančnih stroškov je tesno povezan s kreditno sposobnostjo posojilojemalca. Tako bo stabilno poslovanje s predvidljivimi denarnimi tokovi in ​​konzervativno finančno strukturo povzročilo nižje finančne stroške.

Vlada zahteva, da se finančni stroški razkrijejo v posojilnih dokumentih, izdanih posojilojemalcem.