Finance

Metoda uspešnih prizadevanj

Metoda uspešnih prizadevanj se uporablja v naftni in plinski industriji za pokrivanje določenih stroškov poslovanja. Po metodi uspešnih prizadevanj družba kapitalizira tiste stroške, povezane z lokacijo novih zalog nafte in plina, šele ko bodo te zaloge ugotovljene. Če nastanejo stroški raziskovanja in ne najdejo novih rezerv, se stroški namesto tega zaračunajo odhodkom, kot so nastali. Nekateri stroški se lahko kapitalizirajo kot nedokončane vrtine, dokler ne bodo na voljo dodatne informacije o obstoju prihodnjih koristi; takoj, ko postanejo na voljo dodatne informacije, se lahko ti stroški bremenijo za odhodke (če prihodnjih koristi ni) ali pa se prerazvrstijo med osnovna sredstva (če obstajajo prihodnje koristi). V slednjem primeru se ti stroški amortizirajo s proizvodnjo, tako da stroški izravnajo prihodke.

Metoda uspešnih prizadevanj je konzervativen pristop k računovodstvu nafte in plina, saj zahteva, da se takoj izvršijo "suhe luknje". S tem se pospeši pripoznavanje odhodkov, v bilanci stanja ostane najmanjši znesek odhodkov, zabeleženih kot sredstva. Ker je dokapitaliziranih manj odhodkov, je manjše tveganje, da se zaradi oslabitve zalog nafte in plina v podjetju nenadoma bremeni velika količina usredstvenih sredstev.

Alternativni pristop, ki omogoča kapitalizacijo večjega zneska izdatkov, je metoda polnih stroškov.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found