Finance

Datum valute

Ko banka od prejemnika plačila prejme polog čekov, bo na račun prejemnika plačila vplačala sredstva, ki jih predstavljajo čeki. Vendar banka gotovine še ni prejela, saj mora sredstva še vedno pobrati pri banki plačilne stranke. Dokler banka ne pobere sredstev, obstaja tveganje, da bo imel negativni denarni tok, če prejemnik plačila uporabi denar, ki ga je pravkar prejel.

Da bi se izognila temu tveganju, banka objavi znesek depozita z datumom valute, ki je en ali več dni kasnejši od knjižnega datuma. Ta datum valute je domnevni datum, ko banka prejme gotovino. Ko je datum valute dosežen, prejemnik plačila porabi sredstva. Banka lahko datum valutacije uvrsti med 1-dnevno gibanje, 2-dnevno gibanje ali kakšen podoben izraz. Večja bančna stranka se bo morda lahko pogajala o časovnem obdobju, preden bo dosežen datum valute.