Finance

Predhodna revizija

Predhodna revizija je terensko delo, ki ga revizorji opravijo pred koncem obravnavanega obdobja. Z izvajanjem tega vnaprejšnjega dela lahko revizorji zmanjšajo obseg dejavnosti, ki jih je treba opraviti po tem, ko stranka zaključi svoje knjige, kar ima naslednje prednosti:

  • Revizorji delo premaknejo iz svojega osnovnega obdobja, ko želi veliko strank opraviti revizije.

  • Revizijsko osebje je lahko zasedeno v obdobjih ohlapnosti.

  • Revizorji lahko izdajo mnenja hitreje, kot bi sicer lahko. To še posebej skrbi za javna podjetja, ki morajo revidirane računovodske izkaze izdati v predpisanih rokih.

  • Revizorji lahko pregledajo knjige in kontrole za novo stranko, kar jim pomaga pri načrtovanju redne revizije pozneje v letu.

Med predhodno revizijo je mogoče opraviti številne naloge, vključno z naslednjimi:

  • Pregled nadzora strank

  • Predhodna analiza stanja na računih

  • Prilagoditev načrtovanja za nadaljnje revizijsko delo na podlagi prvih dveh postavk

V okviru predhodne revizije ni izdano nobeno revizijsko poročilo; namesto tega je treba to delo obravnavati kot zgodnjo fazo redne revizije, ki jo opravi organizacija.