Finance

Prenos tveganja

Prenos tveganja se zgodi, ko ena stranka namerno preloži tveganje na drug subjekt, običajno z nakupom zavarovalne police. To tveganje se lahko preusmeri iz zavarovalnice v pozavarovalnico, tako da prvotna zavarovalnica ne kopiči preveč določene vrste tveganja. Primer prenosa tveganja je, ko zdravnik kupi zavarovanje za zlorabo, da bi prenesel tveganje zaradi morebitnih izgub zaradi tožb pacientov.

Tveganje se lahko prenese tudi s pogodbenimi dogovori s poslovnimi partnerji podjetja. Na primer:

  • Partnerji v skupnem podvigu se lahko dogovorijo za delitev izgub, ki izhajajo iz podviga.

  • Kupec zahteva enoletno garancijo za izdelek, kupljen od dobavitelja, kar preusmeri tveganje okvare izdelka na dobavitelja za to enoletno obdobje.

  • Zahtevajte, da se podjetje imenuje za dodatnega zavarovanca na zavarovalni polici druge stranke, s čimer se zavarovalno kritje razširi na podjetje.

  • Vztrajajte, da se v vse pogodbe, podpisane z drugimi strankami, vstavi klavzula o neškodljivosti, ki ščiti organizacijo pred dejanji ali opustitvami drugih strank.

  • Od izvajalcev zahtevajte, da predložijo potrdilo o zavarovanju, ki dokazuje njihovo kritje. V nasprotnem primeru lahko podjetje prevzame tveganje, če je izvajalec odgovoren za poškodbe ali škodo.