Finance

Hitra sredstva

Hitra sredstva so vsa sredstva, ki jih je mogoče v kratkem spremeniti v denar. Ta sredstva so podskupina klasifikacije kratkoročnih sredstev, saj ne vključujejo zalog (za pretvorbo v denar lahko traja preveč časa). Najverjetnejša hitra sredstva so denar, tržni vrednostni papirji in terjatve. Vendar hitra sredstva ne vključujejo terjatev do kupcev, kot so posojila zaposlenim, saj jih je v razumnem roku težko pretvoriti v denar.

Finančno zdravo podjetje, ki ne izplačuje dividend, ima lahko v bilanci stanja velik delež hitrih sredstev, verjetno v obliki tržnih vrednostnih papirjev in / ali gotovine. Nasprotno pa podjetje v težkih okoliščinah morda sploh nima gotovine ali tržnih vrednostnih papirjev, temveč svoje denarne zahteve izpolnjuje iz kreditne linije. V slednjem primeru so lahko edino hitro sredstvo v poslovnih knjigah terjatve do kupcev.

Vsota vseh hitrih sredstev se uporablja v hitrostnem razmerju, kjer se hitra sredstva delijo s kratkoročnimi obveznostmi. Namen tega merjenja je določiti delež likvidnih sredstev, ki so na voljo za plačilo takojšnjih obveznosti.