Finance

Posredna metoda izkaza denarnih tokov

Posredna metoda za pripravo izkaza denarnih tokov vključuje prilagoditev čistega dohodka s spremembami na bilančnih računih, da se doseže znesek denarja, ustvarjenega s poslovanjem. Izkaz denarnih tokov je eden od sestavnih delov računovodskih izkazov podjetja in se uporablja za razkrivanje virov in uporabe denarja podjetja. Predstavlja informacije o denarnih sredstvih, ustvarjenih iz poslovanja, in učinkih različnih sprememb v bilanci stanja na denarno stanje podjetja.

Oblika posredne metode je prikazana v naslednjem primeru. V obliki predstavitve so denarni tokovi razdeljeni na naslednje splošne klasifikacije:

  • Denarni tokovi iz poslovanja

  • Denarni tokovi pri naložbenih dejavnostih

  • Denarni tokovi pri financiranju

Posredna metoda predstavitve je zelo priljubljena, saj se informacije, ki se zanjo zahtevajo, razmeroma enostavno zberejo iz računov, ki jih podjetje običajno vodi v svojem kontnem načrtu. Organi, ki določajo standarde, imajo posredno metodo manj naklonjeni, ker ne daje jasnega pogleda na to, kako denar teče skozi podjetje. Alternativna metoda poročanja je neposredna metoda.

Primer posredne metode izkaza denarnih tokov

Na primer, Lowry Locomotion z uporabo posredne metode oblikuje naslednji izkaz denarnih tokov:

Lowry Locomotion

Izkaz denarnih tokov

za leto, ki se je končalo 12 / 31x1

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found