Finance

Kratkoročne bankovce

Kratkoročne obveznice so obveznosti za plačilo določenega zneska in obresti v enem letu. Ta pojasnila, ki jih je treba plačati, se običajno nanašajo na odplačilo posojenih sredstev v bližnji prihodnosti. Koncept se lahko uporablja tudi za plačilo obveznosti, ki so bile pretvorjene v kratkoročne obveznosti, verjetno zato, ker kupec ni mogel plačati v roku.

Podjetje se lahko odloči za sklenitev kratkoročnega notnega dogovora, če meni, da se bodo obrestne mere v prihodnosti znižale. Če je tako, želi v najkrajšem možnem času plačati trenutno višjo obrestno mero, nato pa bo odplačala bankovec in v prihodnosti sklenila dolgoročnejši dogovor, ko bodo obrestne mere predvidoma nižje. Posojilodajalec lahko tudi dovoli, da bankovec traja manj kot eno leto, kadar ni gotovo, ali bo posojilojemalec dolgoročno finančno sposoben preživeti.

Kratkoročne obveznosti, ki jih je treba plačati, so v bilanci stanja podjetja razvrščene kot kratkoročne obveznosti, zaradi česar je poslovanje videti manj likvidno, saj kratkoročno zapade več obveznosti.

Kratkoročni bankovci se lahko pogajajo. V tem primeru ima imetnik takega zapisa pravico do izplačila zneska, navedenega v dokumentu o posojilu, in to pravico proda tako, da bankovec v zameno za plačilo prenese tretji osebi.