Finance

Staranje terjatev

Staranje terjatev je poročilo, v katerem so navedeni neplačani računi strank in neuporabljeni dobropisi po datumskih obdobjih. Poročilo o staranju je glavno orodje, ki ga osebje zbirk uporablja za določitev, kateri računi so zapadli v plačilo. Glede na to, da se poročilo uporablja kot orodje za zbiranje, je lahko konfigurirano tako, da vsebuje tudi kontaktne podatke za vsako stranko. Poročilo uporablja tudi poslovodstvo za ugotavljanje učinkovitosti kreditnih in izterjalnih funkcij. Tipično poročilo o staranju račune navaja v 30-dnevnih „segmentih“, kjer stolpci vsebujejo naslednje informacije:

  • V levem stolpcu so vsi računi, stari vsaj 30 dni

  • Naslednji stolpec vsebuje račune, stare od 31 do 60 dni

  • Naslednji stolpec vsebuje račune, stare 61–90 dni

  • Zadnji stolpec vsebuje vse starejše račune

Poročilo je razvrščeno po imenu stranke, vsi računi za vsako stranko pa so razvrščeni neposredno pod imenom stranke, običajno razvrščeni po številki računa ali datumu računa. Sledi vzorec poročila, čeprav brez podrobnosti o posameznem računu, ki je običajno v takem poročilu: